lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0306 วันที่ทำการจัดส่ง :1 วันที่ผ่านมา
22 มิ.ย. 2560 08:23 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0304 วันที่ทำการจัดส่ง :3 วันที่ผ่านมา
19 มิ.ย. 2560 19:06 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
ROMKP00000803
ฌินธนันธ์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0303 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
17 มิ.ย. 2560 20:25 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
2737192
พนิตา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0302 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
12 มิ.ย. 2560 14:47 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
ROMK000106774
วันเพ็ญ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0300 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
31 พ.ค. 2560 21:39 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
คุณศุภเกียรติ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0301 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
29 พ.ค. 2560 16:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
2737150
ฑิตฐิตา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0299 วันที่ทำการจัดส่ง :4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
25 พ.ค. 2560 07:47 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
ศิลปชัย ตุละธน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0294 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
15 พ.ค. 2560 14:45 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0291 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
3 พ.ค. 2560 18:29 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
ROMK000074834
กฤตพัฒน์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0293 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
3 พ.ค. 2560 18:11 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
2499675
คริษฐ์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0292 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
3 พ.ค. 2560 18:10 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0289 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2560 16:25 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
คุณสร้อยลัดดา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0288 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
20 มี.ค. 2560 19:38 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0287 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.พ. 2560 16:39 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
ROMK000033632
ROMK000033632
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0284 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
6 ก.พ. 2560 10:04 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0283 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
4 ก.พ. 2560 15:34 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
ROMK000024336
คุณสุวรรณี จ.สุราษฎร์ธานี
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0281 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
16 ม.ค. 2560 19:41 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0280 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
27 ธ.ค. 2559 20:16 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
2089806
คุณณัฐดิษฐ์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0278 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
19 ธ.ค. 2559 19:51 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0274 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
24 พ.ย. 2559 18:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
1623492
คุณเพ็ญพรรณ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0273 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
24 พ.ย. 2559 09:51 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0272 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
23 พ.ย. 2559 20:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
1661236
คุณชัยวัฒน์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0270 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
12 พ.ย. 2559 16:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0269 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
11 พ.ย. 2559 17:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
1623436
คุณธานินทร์
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0268 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
8 พ.ย. 2559 15:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0267 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
7 พ.ย. 2559 14:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0265 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ย. 2559 18:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0266 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ย. 2559 18:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0264 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2559 16:23 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0263 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
15 ต.ค. 2559 15:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
คุณธัญรดา ( เปลี่ยนเป็นเลขพัสดุนี้ครับ )
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 211 พัสดุ
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ติอต่อทางร้าน

091-851-5412 Line ID. NUTKRUB9
facebook

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

Line ID : NUTKRUB9 Tel : 091-851-5412 E-mail : thanat.th@outlook.com Facebook / injanshop

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม1,359,131 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด439,047 ครั้ง
เปิดร้าน8 ก.พ. 2558
ร้านค้าอัพเดท23 มิ.ย. 2560

Go to Top